زیر گروه های استیکر دیواری
استیکر دیواری چیست ؟
اگر بعد از رنگ آمیزی دیوار اتاقتان از نتیجه کار راضی نیستید و یا بعد از مدتی رنگ دیوار برایتان کسل کننده شده ، با توجه به هزینه و وقت زیادی که باید دوباره صرف رنگ آمیزی دیوار شود ، شاید یکی از بهترین روشها استفاده از استیکرهای دیواری باشد.
این برچسب های دیواری در تاریکی شب نورانی شده و جلوه ی خاصی به اتاق می دهند . این نوع استیکر ها تزئینات خوبی برای اتاق کودک می باشند.