کفپوش های لمینیت می توانند جایگزین مناسبی برای کفپوش های چوبی به شمار بروند. این کفپوشها هم از لحاظ نگهداری و هم از لحاظ نصب کار را ساده تر می کنند . با وجود شباهتی که بین کفپوش های چوبی و لمینیت وجود دارد از قیمت مناسب تری نسبت به آن ها برخوردار هستند. لمینیت روی هر نوع سطحی قابل نصب است. از مزایای اصلی این کفپوشها عدم نیاز چسب برای نصب آنهاست.

زیر گروه های لمینیت
طریقه نصب کفپوش لمینیت
یکی از مزیتهای عمده لمینیت نسبت به سایر کفپوشها سهولت و سرعت در نصب آن است .برای نصب لمینیت نیازی به چسب نیست . قطعات لمینیت توسط اتصالات فاق و زبانه به یکدیگر متصل می شوند .این خاصیت سبب می شود که بتوان کفپوش لمینیت را به راحتی جمع آوری نموده و مجددا در محل دیگری نصب نمود .