شیشه های بدون فريم نوعی ویژه از شیشه های دوجداره هستند که در آنها یکی از لایه های شیشه ، بزرگتر از لایه دیگر هستند . در ساختار این نوع شیشه ها, لایه بزرگ تر شیشه با چسب مخصوص سلیکون ، مستقیما به فريم فلزی چسبانده می شود و آن را پوشش می دهد . شیشه های بدون فريم ساختاری یک پارچه به نمای ساختمان می دهند که این ویژگی باعث شده میزان استفاده از این محصولات به شدت گسترش یابد .

محصولات نمای شیشه

12
صفحه 1 از 2
12
صفحه 1 از 2