شرکت های خدمات ژئوتکنیک1234
صفحه 1 از 4
1
شرکت ستاره دار
02188894789- 09122124574
طراح و مجری تخصصی پایدارسازی گود به روش نیلینگ- انکراژ و استرند، مطابق آیین نامه FHWA
تعداد بازدید هفته: 1003
2
شرکت ستاره دار
09122880789 - 02186011650
طراح و مجری تخصصی عملیات پایدارسازی گود به روشهای نیلینگ، انکراژ طراح و مجری سازه های زیرزمینی به ...
تعداد بازدید هفته: 1328
3
شرکت ستاره دار
09125684315
نیلینگ شاتکریت و استرند و حفاری میکروپایل در شیراز و سایر نقاط ایران با 14 سال تجربه و کارشناسی حسی...
تعداد بازدید هفته: 3116
4
شرکت ستاره دار
021-73097
شناسایی ژئوتکنیکی- طراحی و اجرای پایدارسازی گود: نیلینگ- انکراژ- میکروپایل - کنترل کیفیت بتن - کشش ...
تعداد بازدید هفته: 827
5
شرکت ستاره دار
88976441-6-09125440182
طراحی، اجرا، مشاوره و نظارت پایدارسازی و نیلینگ، دیوار برلنی، شمع سکانت، سلجر و انکراژ
تعداد بازدید هفته: 1343
6
شرکت ستاره دار
09198891600 و 88286976
خدمات ژئوتکنیک و گودبرداری به روش نیلینگ , انکراژ ، میکروپایلٰ، استرند گذاری و ... توسط گروه تخصصی ...
تعداد بازدید هفته: 974
7
شرکت ستاره دار
02188285247 و 09126353239
عملیات خاکبرداری و پایدارسازی گود شامل نیلینگ و انکراژ
تعداد بازدید هفته: 595
8
شرکت ستاره دار
02122063426
طراحی و اجرای پایدارسازی گودبرداریهای عمیق به روشهای نیلینگ, انکراژ، میکروپایل، شمع کوبی، دیوار برل...
تعداد بازدید هفته: 1204
9
شرکت ستاره دار
02144115010 و 09125469330
آزمایش خاک ( ژئو تکنیک )،طراحی و اجرای نیلینگ و انواع سیستمهای پایدارسازی گودها آزمایشگاه تخصصی خ...
تعداد بازدید هفته: 599
10
شرکت ستاره دار
09123334764 - 09127676337
طراح،تولید کننده و مجری سقف های عرشه فولادی با مجرب ترین پرسنل اجرایی، فروشنده استاندارد ترین گلمیخ...
تعداد بازدید هفته: 1306
11
شرکت ستاره دار
021-44196020
آزمایشگاه تخصصی خاک، جوش و بتن پایدار سازی گود به روش نیلینگ و انکراژ اخذ تاییده تیپ دو و سه از ش...
تعداد بازدید هفته: 305
12
شرکت ستاره دار
02155325896 و 09128020320
طراح و مجری تخصصی سازه نگهبان . بهسازی و پایدار سازی خاک به روش نیلینگ و انکراژ، میکروپایل،شمع گذار...
تعداد بازدید هفته: 2367
13
شرکت ستاره دار
09123431943
طراحی و اجرای سازه نگهبان، مقاوم سازی و پایدارسازی گودهای عمیق به روشهای نیلینگ ، انکراژ ، استرند،م...
تعداد بازدید هفته: 643
14
02122276897
پایدارسازی نیلینگ ، استرند ، دیوار برلنی ، انکراژ
تعداد بازدید هفته: 9428
15
02188647648
خاکبرداری- طراحی و اجرای پایدارسازی گود به روشهای نیلینگ، انکراژ، شمع کوبی، دیوار برلنی ... و بهساز...
تعداد بازدید هفته: 13002
16
26205863
نیلینگ عملیات نیلینگ پایدار سازی و تحکیم گود
تعداد بازدید هفته: 3653
17
02188873152
ژئوتکنیک،مکانیک خاک،تخریب،گودبرداری ،نیلینگ،انکراژ،میکروپایل،شمع کوبی اخذ تیپ III , II ،I با تایید...
تعداد بازدید هفته: 17098
18
طراح و مجری انواع سازه های نگهبان و نیلینگ و مقاوم سازی گود
تعداد بازدید هفته: 273
19
تخریب، خاکبرداری و گودبرداری در اعماق و احجام مختلف نیلینگ و پایدارسازی گودبرداری
تعداد بازدید هفته: 5407
20
طراحی و اجرای چندین پروژه تحکیم دیواره گود به روش نیلینگ و انکراژ. دارای سوابق درخشان در اجرای پروژ...
تعداد بازدید هفته: 258
1234
صفحه 1 از 4